Krepšelis 0
- 0.00€

Pirkimo ir pardavimo taisyklės

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos.

1.Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.alpakuspalvos.lt susijusios nuostatos.

2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir kitus duomenis, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti" bei per nustatytą terminą padaro pavedimą į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, sumoka per atsiskaitymų sistemą Paysera.lt, arba sumoka grynaisiais atsiimdamas prekę.

II. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes bei jų siuntimo išlaidas.

2. Priimti prekes pristatytas kurjerio Pirkėjo nurodytu adresu.

3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo metu, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

4. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje "Alpakų Spalvos" sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

III. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės "Alpakų Spalvos" teikiamomis paslaugomis.

2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

8. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi "Alpakų Spalvos" teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

9. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, "Alpakų Spalvos" turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

10. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

IV. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai pateikti nedarbo ar švenčių dienomis bus pradėti vykdyti sekančią darbo dieną po nedarbo ar šventinių dienų.

2. Užsakymai priimami tik naudojantis internetine parduotuve www.alpakuspalvos.lt 

3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 12 valandų nuo užsakymo patvirtinimo. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 12 valandų - užsakymas anuliuojamas.

6. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

* Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema arba iš banko skyriaus į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

* Apmokėjimas per atsiskaitymo sistemas Paysera.lt.

* Apmokėjimas grynaisiais pinigais atvykus į "Alpakų Spalvos" ūkį. 

7. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį.

Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

V. Prekių pristatymas.

1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai "Alpakų Spalvos" parduotuvėje: Jurbarko raj., Seredžiaus sen., Motiškių k. 25.

2. Užsakytas (rezervuotas) prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

4. Prekių pristatymas Pirkėjui:

* Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

* Prekės Pirkėjui išsiunčiamos Lietuvos paštu per 1-5 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo. Savaitgalį suformuoti ir apmokėti užsakymai renkami, ir perduodami Lietuvos paštui bei išsiunčiami darbo dieną.

*Prekes siunčiame tik Lietuvos paštu. Siuntos kainas nustato Lietuvos paštas. Už vėlavimą pristatyti prekes Pardavėjas neatsako.

5.Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7. Pirkėjas nedelsiant privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

VI. Prekių kokybė, garantijos.

1. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

2. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

VII. Apsikeitimas informacija.

1. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

VIII. Prekių grąžinimas ir keitimas.

1. Nekokybiškos prekės  grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es) Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. 

3. Pirkėjui grąžinant ar keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

*grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

*prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

*prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

*grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

*grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

*Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 11.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

*Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėtus pinigus į Pirkėjo sąskaitą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

*Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes, Pirkėjui negrąžinamos jo sumokėtos Pardavėjui prekių pristatymo išlaidos.

*Grąžinant ar keičiant prekes, prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

IX. Baigiamosios nuostatos.

1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu.